Onze methode

We vertrekken van uw vraag

Ons uitgangspunt is altijd uw vraag. Belangrijk daarbij is: wie, waarom en hoe wilt u uw doelgroep bereiken? 
Samen zoeken én vinden we de antwoorden.

We analyseren
We analyseren uw vraag. Zijn de communicatiekanalen die u gebruikt de meest geschikte? Zijn er betere methodes? Is de voorgestelde timing haalbaar? Zijn er meer prijsgunstige oplossingen? Daarna gaan we in overleg met u. We leggen de verschillende alternatieven voor. In samenspraak met u bepalen we welke weg we het best bewandelen.   

We stellen een plan op
Een goede communicatiestrategie vereist een haalbare planning. Daarbij houden we rekening met de vele tussenstappen die  leiden tot een geslaagde communicatie. We stellen meetbare doelen op die zullen bepalen of de strategie gewerkt heeft. 

We zorgen voor de vormgeving en techniek
Op basis van de gekozen doelgroep, doelstellingen en communicatieplan maken we een creatieve, opvallende en aangename vormgeving. Bovendien stellen we technische oplossingen voor waardoor u de doelstellingen gemakkelijker kan bereiken. 

We implementeren
We voeren het plan uit. Elke tussenstap leggen we aan u voor. Pas als u voor het geheel volledig tevreden bent, gaat de uitwerking van start.

We meten het effect
We gaan na of de doelstellingen bereikt zijn. Soms kunnen we dat met heel eenvoudige middelen doen, soms moeten we wat uitgebreider onderzoek doen. 
We gaan ook bij u na of het systeem van communicatiebeheer inderdaad de zaken heeft vereenvoudigd.

We rapporteren en formuleren conclusies
We leggen de resultaten van het onderzoek voor. Op basis van de externe input bepalen we samen of de bestaande strategie verder gevolgd wordt, of dat er aanpassingen moeten gebeuren.
We bekijken samen hoe we de communicatie nog verder kunnen vereenvoudigen.

Zin in meer?
schrijf je dan in voor de Magelaan nieuwsbrief!